Chang Doran LiveStream

Chang Doran LiveStream

Views:
238,899
Subscribers:
3,698
Videos:
140
Duration:
11:22:33:11
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCNkWHCxXR4OYay-1IE9JkOw
About Chang Doran LiveStream

Kênh thứ 2 của Chang Doran ( Do kênh Chang Doran của bị lỗi stream ) nên em tạo kênh nào để tiếp tục livestream
Most Viewed GamesLatest Videos


🔴Thông báo đã về kênh chính Chang Doran live và không live ở Nonolive nữa nha anh em
Mục đích mình live video này đễ thông báo cho anh em kênh phụ biết mình đã quay lại kênh chính live. Thông báo đã...
2018-11-11 2:11:39 AM ● 1,774 views ● 1:37:51 96.69% liked
🔴Dead by Daylight - Chưa có cái nhục nào như cái nhục này =))) Chơi cùng PY
Thuê Chang chơi game và Donate Chang tại: https://playerduo.com/changdoran ► Ủng hộ bằng PAYPAL : https://streamlabs.com/changdoran...
2018-11-02 11:28:26 AM ● 2,982 views ● 3:24:44 97.52% liked
🔴Identity V - Chơi cùng 7 chọ =))
Thuê Chang chơi game và Donate Chang tại: https://playerduo.com/changdoran ► Ủng hộ bằng PAYPAL : https://streamlabs.com/changdoran...
2018-11-02 4:54:42 AM ● 1,406 views ● 2:49:27 100.00% liked
🔴Red Dead Redemption 2 - Game là dễ #6
Thuê Chang chơi game và Donate Chang tại: https://playerduo.com/changdoran ► Ủng hộ bằng PAYPAL : https://streamlabs.com/changdoran...
2018-11-01 10:29:44 AM ● 984 views ● 1:41:12 100.00% liked
🔴Call of Cthulhu - Đái ra máu rồi anh em ạ huhu #2
Thuê Chang chơi game và Donate Chang tại: https://playerduo.com/changdoran ► Ủng hộ bằng PAYPAL : https://streamlabs.com/changdoran...
2018-11-01 8:07:13 AM ● 1,141 views ● 1:30:52 98.75% liked
🔴Red Dead Redemption 2 - Game 2 kinh dị nhé =)) #5
Thuê Chang chơi game và Donate Chang tại: https://playerduo.com/changdoran ► Ủng hộ bằng PAYPAL : https://streamlabs.com/changdoran...
2018-10-31 9:43:15 AM ● 1,350 views ● 1:59:42 96.43% liked
🔴Dead by Daylight - Đái ra máu rồiiiiiiiiii
Thuê Chang chơi game và Donate Chang tại: https://playerduo.com/changdoran ► Ủng hộ bằng PAYPAL : https://streamlabs.com/changdoran...
2018-10-30 11:27:21 AM ● 1,481 views ● 1:58:27 100.00% liked
🔴Call of Cthulhu - Kinh dị chơi mùa Hà lố quèn thì nhất hạng =)) #1
Thuê Chang chơi game và Donate Chang tại: https://playerduo.com/changdoran ► Ủng hộ bằng PAYPAL : https://streamlabs.com/changdoran...
2018-10-30 8:43:59 AM ● 1,532 views ● 1:09:11 97.78% liked
🔴Red Dead Redemption 2 - Chơi AAA rồi dòm mấy cái khác tắt N quá =)) #4
Thuê Chang chơi game và Donate Chang tại: https://playerduo.com/changdoran ► Ủng hộ bằng PAYPAL : https://streamlabs.com/changdoran...
2018-10-29 9:50:39 AM ● 1,648 views ● 2:25:46 96.00% liked
🔴Dead by Daylight - Hành trình nói không với HÀNH
Thuê Chang chơi game và Donate Chang tại: https://playerduo.com/changdoran ► Ủng hộ bằng PAYPAL : https://streamlabs.com/changdoran...
2018-10-28 12:01:34 PM ● 1,517 views ● 1:13:03 98.88% liked