Guku Gaming

Guku Gaming

Views:
2,743,222
Subscribers:
14,600
Videos:
1,007
Duration:
94:12:46:04
United States
United States
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/gukugaming
About Guku Gaming

Chào mừng anh em tới kênh Guku Gaming.

- Mình sinh sống và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian livestream: 20h mỗi ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật GMT +7
- Mình chơi 1 game duy nhất là Mobile Legends: Bang Bang và là người chơi tướng Claude Số 1 Thế Giới,
- Ngoài ra mình cũng là một Bình Luận Viên Chuyên Nghiệp cho các giải đấu Vô Địch Quốc Gia Việt Nam, Vô Địch Thế Giới M2, Giải đấu quốc tế Razer Sea Invitation 2020.

Rất mong được anh em ủng hộ 1 Subcribe cho kênh của mình. Cảm ơn anh em!

Page cá nhân:
https://player.vn/guku
Most Viewed GamesLatest Videos


2021-09-25 2:33:34 AM ● 1,219 views ● 2:02:45
GUKU GAMING | Stream Mệt Nghỉ | 24/09/2021
2021-09-24 4:41:30 PM ● 2,628 views ● 2:45:00
2021-09-24 4:04:47 AM ● 2,408 views ● 3:56:45
GUKU GAMING | Stream Mệt Nghỉ | 23/09/2021
2021-09-23 4:20:25 PM ● 2,586 views ● 2:07:20
2021-09-23 2:28:12 AM ● 1,835 views ● 2:46:31
2021-09-22 5:28:19 PM ● 2,902 views ● 3:40:54
2021-09-21 11:01:04 PM ● 1,009 views ● 2:19:33
GUKU GAMING | Stream Mệt Nghỉ | 21/09/2021
2021-09-21 5:48:22 PM ● 2,281 views ● 2:55:26
2021-09-21 3:33:08 AM ● 1,912 views ● 3:09:26