N T T

N T T

Views:
149,405
Subscribers:
879
Videos:
394
Duration:
2:04:32:10
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UC0xV41Q5IkL-tmGyHDCUnEA
About N T T

Thích Chơi Game =)))
Nhưng Lại Ghét Thua =)))
Game : Mobile Legends

Mọi Người Xem Video Nhớ Like Và Subscribe Giúp Tui Có Thêm Động Lực Nhá 🥰🥰🥰

Facebook : https://www.facebook.com/thao.ntt.56481
Most Viewed GamesLatest Videos


2021-12-02 4:42:40 PM ● 1 views ● 0:10
Barats 🔥
2021-12-02 12:11:14 AM ● 3 views ● 0:10
Liên Quân | Natalya Leo Rank Tinh Anh - NTT
2021-11-30 3:43:29 PM ● 17 views ● 10:52
2021-11-29 9:19:10 AM ● 44 views ● 0:39
2021-11-27 4:17:36 PM ● 682 views ● 0:28
2021-11-27 4:32:40 AM ● 19 views ● 0:21
Gusion 💔 Lesley
2021-11-26 3:04:16 AM ● 6 views ● 0:13