N117

N117

Views:
323,729
Subscribers:
1,910
Videos:
637
Duration:
13:16:02:50
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/n117channel
About N117

UID: 806965675

DONATE: https://playerduo.com/n117channel
Discord: https://discord.gg/jyuZbHe8ET
Nimo: https://www.nimo.tv/user/648622826
Movies Genshin Impact. Mẹo, hướng dẫn, sự kiện, mã code.

Newbie không thể thiếu
https://youtu.be/I4XAADAq6hc
Event 10/08/2021: Kho Báu Mất Dấu Ngày #5
https://youtu.be/ogk1jD0gMUw
Sucrose: Build & Team
https://youtu.be/5Zl3BGgpDiE
Newbie: Nhân vật free siêu mạnh
https://youtu.be/5j2Y1gyXMJg
Nhiệm vụ thế giới tại "Inazuma": Con Đường Đảo Ritou
https://youtu.be/fnkf3t1H9_o
Đất nước "Inazuma": Phá Giải Lục Lôi Kiếm
https://youtu.be/SBYvA_jB8js
Most Viewed GamesLatest Videos


PUBG - LOL
2021-12-04 9:31:08 PM ● 66 views ● 1:45:41
PUBG - LOL
2021-12-04 4:37:23 PM ● 154 views ● 2:23:14
Newbie And Oldbie - Genshin Impact
2021-12-04 7:00:00 AM ● 117 views ● 1:20
PUBG - LOL
2021-12-03 4:35:10 PM ● 131 views ● 2:12:13
Hutao: Ma Nữ Và Hồi Ức - Genshin Impact
2021-12-03 7:14:08 AM ● 141 views ● 1:18
Xiao Hòa Phát Diên Không Food Không Buff - Genshin Impact
2021-12-03 2:05:51 AM ● 74 views ● 1:26