โ˜˜๏ธ ๐˜Ž๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข ๐˜‰๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ โ˜˜๏ธ

โ˜˜๏ธ ๐˜Ž๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข ๐˜‰๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ โ˜˜๏ธ

Views:
1,102,588
Subscribers:
<hidden>
Videos:
345
Duration:
17:50:08
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCaLEEzakNPsPvVsVpIYpp9A
About โ˜˜๏ธ ๐˜Ž๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข ๐˜‰๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ โ˜˜๏ธ

Hi guys! It's me Bram! I make Gacha videos, primarily Countryhumans!

Subscriber goals:
1,000 = 9/25/2020
2,000 = 1/16/2021
3,000 = 2/6/2021
4,000 =
5,000 =
Most Viewed GamesLatest Videos


Kurwa Vs Perkele // Countryhumans Shitpost
2021-11-28 1:16:04 AM ● 596 views ● 0:57