Thinh Shinobi

Thinh Shinobi

Views:
26,366
Subscribers:
3,019
Videos:
12
Duration:
4:54:31
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/thinhshinobi
About Thinh Shinobi

Kênh giải trí của Shinobi
Most Viewed GamesLatest Videos


Trailer PUBG Cuồng Phong | Shinobi
2018-10-27 8:53:03 AM ● 24 views ● 1:34 100.00% liked
Chuyến Đi Đồng Nai | TShinobi
2018-08-14 7:15:03 PM ● 30 views ● 3:27 100.00% liked
Người dùng đánh giá WAVE RSX sau 1 năm sử dụng
Xe mình đã đi được 1 năm và mình làm clip này là nói lên cảm nhận của mình thôi, chứ mình không có rành về xe...
2018-06-16 11:19:31 AM ● 25,560 views ● 10:24 84.00% liked
Ninh Thuận Tour - Shinobi
2018-05-13 3:19:24 AM ● 98 views ● 3:06 83.33% liked
THINH SHINOBI
2018-03-08 2:38:43 AM ● 117 views ● 0:11 66.67% liked
Assassin's Creed III #4: Ám sát thằng mập - SHINOBI
2017-12-24 7:40:09 PM ● 37 views ● 58:19 100.00% liked
Call of Duty 7 - Black Ops #2: Trở về chiến trường Việt Nam - SHINOBI
Việt Nam Cộng hòa thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1955, với Ngô Đình Diệm là Tổng thống đầu tiên, sau khi có một...
2017-12-21 9:15:24 PM ● 243 views ● 30:21 50.00% liked
TRUY KÍCH: Chém dao đơn và cái kết bất ngờ - SHINOBI
Game bắn súng web: Truy kích website: http://truykich.vn/intro
2017-12-21 3:30:37 AM ● 49 views ● 12:37 33.33% liked
Assassin's Creed III #3: gặp em da đen - SHINOBI
2017-12-20 7:15:26 PM ● 28 views ● 37:11 100.00% liked