Shinobi PT

Shinobi PT

Views:
51,806
Subscribers:
2,995
Videos:
20
Duration:
5:32:45
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/shinobivlogs
About Shinobi PT

Kênh giải trí Shinobi
Most Viewed GamesLatest Videos


Khắc Phục Lỗi Yên Xe Wave RSX Quá Đơn Giản | Shinobi PT
Xe wave RSX lỗi ở yên xe tạo ra tiếng động khó chịu khi đi qua các cung đường gập ghềnh và mình chia sẻ cách khắc...
2019-01-15 11:42:29 PM ● 146 views ● 10:21 50.00% liked
EXCITER lên tem trùm vạn người mê có 1 0 2 | Shinobi
Tổng hợp Exciter được lên tem trùm đẹp và độc đáo đến từ shop Decal 4 Bike được mình siêu tầm. Mọi người...
2019-01-04 3:08:02 AM ● 72 views ● 4:41 100.00% liked
#Winner lên tem trùm độc lạ đẹp | Tổng Hợp
Tổng hợp các mẫu xe Winner được lên tem trùm đẹp và độc đáo đến từ shop Decal 4 Bike được mình siêu tầm. Mọi...
2018-12-30 7:15:45 AM ● 862 views ● 3:45 100.00% liked
China Rain | Shinobi
2018-12-21 3:22:05 AM ● 6 views ● 4:41
EnV   Pneumatic Tokyo | Shinobi
2018-12-21 3:19:04 AM ● 8 views ● 3:49
TonyZ | Shinobi
2018-12-21 3:17:05 AM ● 6 views ● 3:31
Vexento  - Lonely Dance | Shinobi
2018-12-21 3:13:33 AM ● 5 views ● 3:28
PIKASONIC   - Asuka | Shinobi
2018-12-21 3:12:01 AM ● 12 views ● 3:58 100.00% liked
Trailer PUBG Cuồng Phong | Shinobi
2018-10-27 8:53:03 AM ● 303 views ● 1:34 100.00% liked
Chuyến Đi Đồng Nai | TShinobi
2018-08-14 7:15:03 PM ● 46 views ● 3:27 100.00% liked