All Bosses S-Rank No Damage - 巫兎 KANNAGI USAGI

Subscribers:
20,200
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=CJ95Hg4JlxoCategory:
Let's Play
Duration: 13:49
918 views
34


Game: kannagi Usagi

Kannagi Usagi No Damage S Rank Playthrough

00:00 Tutorial
01:48 ★Nameless Warrior
02:57 ★Cat General
04:15 ★★ Little Demon
05:34 ★★★ Night Fox
07:17 ★★ Guard of Mist
08:45 ★★★ Crimson Shadow
10:17 ★★★ Niten Usagi
11:59 ★★★ Puppet Maiden

Trở thành hội viên của kênh tại: https://www.youtube.com/@LordTrung/join
► Momo: https://me.momo.vn/LordTrung
► PlayerDuo: https://playerduo.net/infinity
► Quét QR: https://qr.wescan.vn/InfinityGaming (Nếu bạn không dùng tài khoản WeScan thì nhớ để lại tên trong phần lời nhắn nhé)

__
Cấu hình PC:

CPU: Ryzen5 5600
VGA: Nvidia RTX 3070
Ram: 16GB

__
Fanpage: https://www.facebook.com/LordTrung
Fan group tham gia thảo luận: https://www.facebook.com/groups/657196093088453
Email liên hệ: trungkoolls3@gmail.com
__
#letsplay
Tags:
video games
Lord Trung
let's play
lets play
lord trung souls like
infinity gaming souls like
infinity gaming hollow knight
lord trung hollow night
kannagi usagi
sekiro
kannagi usagi gameplay
kannagi usagi all bosses
kannagi usagi no dagame
kannagi usagi s rank