Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết #1: Sự Kiện 25/11/2021 Nhận Kiếm Đơn Free - Genshin Impact

Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết #1: Sự Kiện 25/11/2021 Nhận Kiếm Đơn Free - Genshin Impact

Channel:
Subscribers:
1,910
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=PKG2paYHmJEGenshin Impact
Game:
Duration: 1:11:20
1,001 views
35   0


#genshinimpact #n117 #aoanhgiuanuituyet

0:13 intro
1:14 Cốt Truyện
53:36 Nội Dung Sự Kiện
56:55 Huấn Luyện Thần Tốc
59:50 Huần Luyện Truy Vết #1
1:01:34 Huần Luyện Truy Vết #2
1:03:53 Huấn Luyện Chiến Đấu #1
1:05:55 Huấn Luyện Chiến Đấu #2
1:10:59 Video nổi bật

Đến Nimo TV theo dõi tôi: https://www.nimo.tv/live/648622826
----------
DONATE: https://playerduo.com/n117channel
Discord: https://discord.gg/JF9vchEvbW
Cách xóa thiết bị lưu trữ tài khoản GI: https://youtu.be/-Nz3XCiADeQ

link nhập code: https://genshin.mihoyo.com/m/vi/gift
#genshinimpact #games #minievent
link map: https://webstatic-sea.mihoyo.com/app/ys-map-sea/?lang=vi-vn#/map/2?shown_types=2,3,154,194,46,44,45,64,70,72,69,77,259,216,264,52,225,18,231,230,205,258¢er=0.00,0.00&zoom=-2.00
Other Videos By N117


2021-11-25Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết #1: Sự Kiện 25/11/2021 Nhận Kiếm Đơn Free - Genshin Impact


Other Statistics

Genshin Impact Statistics For N117

N117 currently has 323,599 views spread across 636 videos for Genshin Impact. His channel uploaded over 13 days worth of Genshin Impact videos, roughly 99.99% of the content that N117 has uploaded to YouTube.