DARK SOULS REMASTERED #5

DARK SOULS REMASTERED #5

Subscribers:
22
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=ksotN76cLNoDark Souls
Game:
Dark Souls (2011)
Duration: 1:33:34
3 views
0   0


Cách đây gần 7 năm, thế giới game đón nhận một siêu phẩm mang tên Dark Souls, mở ra một thể loại nhập vai – hành động độc đáo, kế thừa và phát triển dựa trên nền tảng vững chãi của “người cha” Demon’s Souls ra mắt trước đó 5 năm. Hiện tượng mang tên Dark Souls đó lại vô tình trở thành một chuẩn mực, mà cho đến nay, nó dần được xem như là một thể loại mà những di sản của nó được truyền lại qua không biết bao nhiêu tựa game nhập vai hành động khác.
Other Videos By Mê Chơi Game


2021-11-25DARK SOULS REMASTERED #5


Other Statistics

Dark Souls Statistics For Mê Chơi Game

Mê Chơi Game presently has 24 views for Dark Souls across 10 videos, with the game making up 13 hours of published video on his channel. This is 17.13% of the total watchable video for Dark Souls on Mê Chơi Game's YouTube channel.