GACHA CLUB IS OUT!!!(But on Androi ;w;)

Subscribers:
213
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=0n5qoz66gvMDuration: 0:17
13 views
6   0


< no description available >
Other Videos By *•Blood WolfieD•*Official


6 days agoGACHA CLUB IS OUT!!!(But on Androi ;w;)
2020-06-29#KarmaGonnaGetStar Part 10 (Backup)
2020-06-28Fun upload/up lên cho vui :)
2020-06-28Draw HeroTeam Character/Vẽ Nhân vật HeroTeam#1|@Mister Vịt (@Mister Duck)
2020-06-27Editing Fan Avatar/Chỉnh sửa Avatar cho Fan#3|@Anh Thư Trần (*•BloodWolfieD•* BFF!)
2020-06-27Editing Fan Avatar/Chỉnh sửa Avatar đại diện cho Fan #2|@Wort fix (koiyuki_dama)
2020-06-27Hi/Hello comrades :) [chào!/xin chào các đồng chí :)]
2020-06-26Editing Fan Avatar/Chỉnh sửa Avatar đại diện cho Fan#1|@Sugar_Minato
2020-06-23#KarmaGonnaGetStar Part 2! (sory if it glithed or bad i was rush)
2020-06-22Live Miniworld + Minecraft live xem có lên được 200 subscribers không nào (LiveStream Miniworld+Mine
2020-06-22LIVE|Có lên được 200 sub ko nào?(Can i get to 200 subscribers?)
2020-06-22LIVE|Có lên được 200 sub ko nào?(Can i get to 200 subscribers?)
2020-06-21Skelta Meme|#mmfakecollab1|Gacha Life Vietnam fake collab
2020-06-18#koiyuikidama76subEvent Mong em duyệt :3
2020-06-18#deviartsangelmep Part 13 (i am sosososososoososos sowwy that i'm late ;-;)
2020-06-14Rảnh nên làm :v (a ramdom edit cuz i'm bored :v)
2020-06-06First time streaming and hi :v
2020-06-06First time streaming and hi :v
2020-06-06Check out my livestream, powered by #Mobcrush
2020-06-05Please watch this ;-;(Làm ưn hãy xem video này;-;)|GachaVietnam
2020-05-31Gift for Ølivia Playz | thank for the gift you gave me i’ll give u a gift too :3