“Herkes ikna edilebilir” | Kahve Muhabbeti ☕️

“Herkes ikna edilebilir” | Kahve Muhabbeti ☕️

Channel:
Subscribers:
167,000
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=FyBsLPMz7tIDuration: 23:56
20,065 views
187   5


Kahve Muhabbeti'nin bu bölümünde GZT Editörü Duygu Göktürk'ün konuğu Prof. Dr. Uğur Batı! Konumuz ise ikna sanatı, karar bilimi ve ilişkiler...

"Aslında herkes ikna edilebilir. Bu herkes dediğim şey bazen koca koca kitlelerin ikna edilmesi prensibidir, bazen birebir iknadan söz edebiliriz ama kesinlikle hani deriz ya herkesin bir bam teli vardır. İnsanların arzuları var, insanların umutları var, beklentileri var, hayalleri var, insanların önyargıları var, insanların zamanla imtihanı var. Yani biz beyin için ne deriz? "Beyin son derece irrasyonel ve sabırsızdır" deriz. Mesela sadece aciliyet prensibiyle oynayarak insanların kararlarını yönlendirebilirsiniz" diyor Uğur Batı...

İknaya karar bilimi perspektifinden bakarak, onu bir sanat gibi ele alan Batı, kaynağın güvenilirliğinden şekil zemin ilişkisine kadar pek çok kıstasın ikna sanatında çok mühim olduğunun altını çiziyor.

Kaynak güvenilirse onun söylediği sözlerin daha geçer bulduğunu görüyoruz ya da kaynak mesela enteresan bir şekilde ünlü bir kişiyse ve kitlede sempati yaratmış bir kişiyse onun söyledikleri sözlerin daha güvenilir olduğunu biliyoruz. Bu mesela kaynağa ilişkin bir faktör. Başka bir faktör, insanları ikna ederken, retoriğin üç farklı disiplinidir; "Logos, Pathos ve Ethos" deriz. Logos'ta mantık ve rasyonalite kullanımı... Sizde istenilen davranış değişikliği yaratabilmem için kanıtlara yönelmem, akademik araştırmalara yönelmem, kitleden genellikle örnekler vermem... Bunlar hep mesela logos disiplini yani ikna içerisinde rasyonel prensip kullanımları. Bunun yanında Pathos'u örnek vereyim. Pathos'un içerisinde de insanlar sadece içerikle ikna edilebilen varlıklar değil ki... Aynı zamanda duyguyla da ikna edilen varlıklar. Yani onu söyleme biçimin, bunu söylerken söz sanatlarını kullanma biçimin... Bütün bu faktörleri yani Ethos, Pathos ve Logos'u bir araya getirip aslında siyasetçileri düşün... Bütün söylemlerinde, mitinglerinde kullandıkları prensiplere bakın. Yüce ideaların kullanılması değil mi? Vatan gibi, gelecek gibi... İşte bir çok prensip bir arada kullanılır ki kitlede istenilen davranış değişikliğini yaratalım."

#İkna #KararBilimi #KahveMuhabbeti