អ្នកមានគេមិនខ្ជះខ្ជាយទ្រព្រសម្បត្តិឡើយ​ I ជួន កក្កដា I I Choun Kakada

Subscribers:
33,300
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=k3H19oKJ2FgDuration: 36:45
100 views
2


#Chounkakada#ជួនកក្កដា#CKD#
សូមស្វាគមន៍មិត្តព្រះធម៌ដែលចូលមកកាន់ Channel Dharma of Education នៅក្នុង Channel នេះ!

ខ្ញុំចង់ចែករំលែកនូវព្រះធម៌អប់រំចិត្ត ចំណេះដឹងសង្គម លើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនា និងជួយអភិរក្ស ថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសានា ដែលជាសាសនា របស់រដ្ឋឲ្យបានគង់វង្ស ។ សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាន Video ចែករំលែកនូវព្រះធម៌អប់រំ និង ចំណេះដឹងអប់រំផ្សេងៗ.
+Youtube​ Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UC4zVfnuRyUcpvT_NBPVT8zA
សូមអរគុណ!

Welcome to Dharma of Education Channel!

We want to share sermons, educate, educate society in order to promote Buddhism and help preserve Buddhism, the state religion. Please click Subscribe to receive more a video about Dharma, education, and others.
+Youtube Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UC4zVfnuRyUcpvT_NBPVT8zA
Thanks.
Other Videos By Dharma of Education


-0001-11-30អ្នកមានគេមិនខ្ជះខ្ជាយទ្រព្រសម្បត្តិឡើយ​ I ជួន កក្កដា I I Choun KakadaTags:
Choun Kakada
Choun kakada page
NeangKhmao pagoda
Khmer Dharma
san sochea
kou sopheap
but savong
Dharma talk
Cambodia buddhist
ជួន កក្កដា
សាន សុជា
គូ សុភាព
ឡុង សុភាព
ឆន ម៉ៅមេត្តា
ចាន់ សុជន
ផុន ភក្តី
ទេសនា
ប៊ុត​ សាវង្ស
កែវ វិមុត្ត
រស់ សុផាត
ធម្មានន្ទ
សោម វណ្ណ:
ជា សុមាលា
ម៉ុន សាយ
ពិន សែម
Choun kakada2021
Choun kakada2020
Kakada2021
Dharma
Buddhism khmer buddhism
Budhism
khmer song 2021
drama song khmer 2021
ទេសនាថ្មីៗ
Dharma of Education
ជួន