my dog shih tzu_ gusto niya sa malamig na lugar ll Dhoods tv

my dog shih tzu_ gusto niya sa malamig na lugar ll Dhoods tv

Channel:
Subscribers:
1,870
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=otY0FCMsib8Duration: 1:06
32 views
24   0


ang aso ko nasa refregerator

#mypet

#mydog

#shihtzu
Other Videos By Dhoods tv


3 days agomy dog shih tzu_ gusto niya sa malamig na lugar ll Dhoods tv