RUINED KING: A LEAGUE OF LEGENDS STORY - 04 - Hành trình giải cứu gian nan của Sarah Fortune

RUINED KING: A LEAGUE OF LEGENDS STORY - 04 - Hành trình giải cứu gian nan của Sarah Fortune

Subscribers:
1,170
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=-HPzwzHJqNgLeague of Legends
Game:
Duration: 3:02:38
223 views
19   0


*** Ấn "Subscribe" để đăng ký kênh và biết khi nào mình sẽ stream.

*** Và donate tại đây để mình có xiền mua và chơi nhiều game hịn hơn:
https://playerduo.com/gamelinhtinh
https://streamlabs.com/halleylight

Xin cảm ơn rất chi là nhiều !!!

#gamelinhtinh #ruinedking #leagueoflegends #lol #jrpg #airshipsyndicate #riot #glt
Other Videos By Game Linh Tinh


2021-11-25RUINED KING: A LEAGUE OF LEGENDS STORY - 04 - Hành trình giải cứu gian nan của Sarah Fortune


Other Statistics

League of Legends Statistics For Game Linh Tinh

At present, Game Linh Tinh has 3,640 views spread across 30 videos for League of Legends, with His channel uploaded over 3 days worth of League of Legends videos. This makes up 2.66% of the content that Game Linh Tinh has uploaded to YouTube.