Trang Phục Gwen Tiệm Trà Ngọt Ngào

Trang Phục Gwen Tiệm Trà Ngọt Ngào

Subscribers:
2,390
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=1aC5Rcpf3gcLeague of Legends
Game:
Duration: 4:02
269 views
5   0


Gwen Tiệm Trà Ngọt Ngào
* Gwen là cô nàng phục vụ thân thiện của tiệm trà, luôn niềm nở chào đón khách hàng với nụ cười và dĩa bánh được làm thật tinh tế. Nhưng đừng có mà tưởng bở—cô ta không ngại sử dụng chiếc kéo cắt kẹo của mình để xử lý những vị khách thô lỗ dám đe dọa những người bạn của mình đâu.
#TrangPhucGwen #TrangPhucTiemTraNgotNgao
Other Videos By Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại


2021-11-25Trang Phục Gwen Tiệm Trà Ngọt Ngào


Other Statistics

League of Legends Statistics For Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại

At present, Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại has 3,803,163 views spread across 949 videos for League of Legends, and roughly 2 days worth of League of Legends videos were uploaded to his channel. This makes up 93.06% of the content that Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại has uploaded to YouTube.