Dota 2 UPDATE 7.17 | BẢN CẬP NHẬT 7.17

Dota 2 UPDATE 7.17 | BẢN CẬP NHẬT 7.17

Subscribers:
576
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=_c1RZdBz2WgDota 2
Game:
Dota 2 (2013)
Duration: 7:56
24 views
100.00% liked this video   4   0


Chi tiết phiên bản cập nhật 7.17 bằng tiếng Việt
Source: Dota 2 Tips