TuấnHC TV

TuấnHC TV

Views:
101,474,074
Subscribers:
448,657
Videos:
2,056
Duration:
30:19:45:45
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/happycreamtv
About TuấnHC TV

Hề Lố! Chào Ae Đã Đến Với Kênh TuấnHC. Kênh Chuyên Biệt Về Game Mobile
Hãy Ấn Like Và Subscribe Để Xem Những Nội Dung Mới Từ Mình
Most Viewed GamesLatest Videos


PUBG Mobile || Solo Squad Nhảy Xuống BootCamp Nhặt Được Flare Gun
2019-06-15 5:30:00 AM ● 64,357 views ● 19:05 97.81% liked
PUBG Mobile || Gặp Team "Thủ Nhà" Cực Điếm Bo Cuối Thì Cực Khó - Khá Vất Vả
2019-06-15 12:30:00 AM ● 54,042 views ● 25:45 95.85% liked
PUBG Mobile || Chết Hụt TuanHC Tìm Được Combo Hủy Diệt Vikendi
2019-06-14 9:30:02 PM ● 48,815 views ● 26:54 96.94% liked
PUBG Mobile || Gặp Bé Thảo Và Lời Xin Lỗi Của 1 Dân Chơi Vòng Bo Cuối
2019-06-14 5:30:00 AM ● 107,469 views ● 22:14 96.59% liked
PUBG Mobile || Nhường Chủ Clan "Mông Xinh" Thể Hiện Kỹ Năng Và Cái Kết
2019-06-13 9:30:00 PM ● 79,995 views ● 20:26 97.54% liked
PUBG Mobile || Gánh Người Lạ Với 1 Kết Thúc Như Phim Hollywood
2019-06-13 5:00:00 AM ● 100,744 views ● 26:46 97.03% liked
PUBG Mobile || Phá "BOT" Trên Cầu Siêu Gắt Của Team TuanHC
2019-06-13 12:30:00 AM ● 64,711 views ● 17:03 96.58% liked
PUBG Mobile || Trên Tay G36C Kết Hợp Tay Cầm Laze Cứ Phải Gọi Đỉnh Của Đỉnh
2019-06-12 9:30:01 PM ● 38,218 views ● 22:51 97.13% liked
PUBG Mobile || Gặp Người Lạ Mà Thật Sự Ai Cũng Ngán Ngẩm Khi Ghép Phải
2019-06-12 5:00:08 AM ● 101,697 views ● 20:18 97.71% liked