23 DOTA TV

23 DOTA TV

Views:
39,988,166
Subscribers:
55,800
Videos:
4,166
Duration:
582:10:01:42
Viet Nam
Viet Nam

23 DOTA TV is a Vietnamese YouTube content creator with roughly 55.8 thousand subscribers. He published roughly 4.17 thousand videos which altogether total approximately 39.99 million views.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCLj_XrISrlSsdGCZMK2N0xw
About 23 DOTA TV

Kênh phát chiếu Dota 2 dành cho người hâm mộ Dota 2 tại Việt Nam. Với hơn nửa thập kỉ trải qua bao thăng trầm cùng Dota 2, chúng tôi hi vọng sẽ mang lại cho người xem những trải nghiệm khó quên nhất, cùng những tiếng cười và sự thoải mái khi theo dõi và cổ vũ cho những team Dota 2 hàng đầu thế giới! Long live Dota 2!

- Facebook: https://www.facebook.com/23creativevn
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@23creative.vn
- Website: 23creative.vn
📩 Hợp tác 23 DOTA TV: ducnguyen@23creative.vn & Dukiee: 0364.689.191
Most Viewed GamesLatest Videos


2024-07-15 8:14:19 PM ● 3,433 views ● 5:21:48
Dota 2
Dota 2 (2013)
Dota 2
Dota 2 (2013)
2024-07-15 10:55:19 AM ● 2,056 views ● 4:45:32
Dota 2
Dota 2 (2013)
2024-07-14 9:00:02 PM ● 433 views ● 15:36
Dota 2
Dota 2 (2013)
2024-07-14 10:19:58 AM ● 1,868 views ● 3:59:40
Dota 2
Dota 2 (2013)

23 DOTA TV Focused On Dota 2


The majority of the video content for 23 DOTA TV revolves around Dota 2, making up around 97.67% of the channel's total videos and 99.06% of the total views.

100 Videos on YouTube Milestone for 23 DOTA TV


On January 14, 2020, 23 DOTA TV reaches 100 videos on YouTube with the release of the Dota 2 video "[LIVE] | Pro choi doto", which has 4,084 views and 100 likes.

1000 Videos on YouTube Milestone for 23 DOTA TV


On January 26, 2021, 23 DOTA TV reaches 1000 videos on YouTube with the release of the video "OG vs Tundra | DPC EU: Dream League - Upper Division | Game 2", which has 467 views and 5 likes.