Snake Gaming

Snake Gaming

Views:
216,097
Subscribers:
1,510
Videos:
1,106
Duration:
116:18:01:11
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/snakegaming1989
About Snake Gaming

Bạn muốn tìm đến 1 kênh game thể hiện kỹ năng?
- Ở đây chúng tôi không làm thế! :)
Bạn muốn tìm đến 1 kênh game hướng dẫn chuyên sâu?
- Ở đây chúng tôi không làm thế! :)
Bạn muốn tìm đến 1 kênh game có đồ họa khủng?
- Ở đây chúng tôi không làm thế! :)

Còn bạn muốn tìm đến 1 kênh game ngáo ngơ, tấu hài, và hay nói đạo lý..?
- Welcome to Snake Gaming! =))

Kênh nghiệp dư thuộc về 1 game thủ già, thay vì tự kỷ chơi game 1 mình thì hắn vừa chơi vừa livestream để tán gẫu với người xem cho nó đỡ nhàm. Không phải là 1 streamer chuyên nghiệp, cho nên người xem xin đừng khó tính và đòi hỏi nhiều quá... :)

Địa chỉ page: www.facebook.com/snakegamingvn​
Nhận DONATE qua:
* playerduo.com/snakegamingvn
* MOMO - 0937313411
* Viettel Pay - 0937313411
* Techcombank Bà Chiểu - 190 3687 4080 018 - Đỗ Hoàng Vi Quân.

Ps: Mọi người hãy để lại 1 LIKE và 1 SUBSCRIBE để giúp kênh phát triển nhé... 😉
Most Viewed GamesLatest Videos