Tốp Mỡ

Tốp Mỡ

Views:
150,334,492
Subscribers:
222,000
Videos:
4,146
Duration:
104:02:22:27
Viet Nam
Viet Nam

Tốp Mỡ is a Vietnamese YouTube channel which has at least 222 thousand subscribers. He published approximately 4.15 thousand videos which altogether total around 150.33 million views.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/@topmo051
About Tốp Mỡ

Chào mừng các bạn đến với kênh Youtube của Tốp Mỡ!! Mình là một người chơi mới hoàn toàn của Mobile Legends, xây dựng kênh với mục đích chia sẻ những khoảng khắc, kinh nghiệm chơi game với những bạn có cùng đam mê.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hello guys, welcome to Tốp Mỡ's Gaming channel! If you like my videos, please don't hesitate to subscribe to my channel for more exciting videos! Cheers!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#TopMo #TốpMỡ #MobileLegends #MLBB #ML
Most Viewed GamesLatest Videos


2023-08-28 5:15:04 AM ● 11,473 views ● 13:49