Jaki Natsumi™

Jaki Natsumi™

Views:
747,850,142
Subscribers:
1,750,000
Videos:
1,346
Duration:
21:04:34:13
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/catviprovip
About Jaki Natsumi™

Jaki Natsumi - Chuyên review các dòng game online, offline.
Minecraft, Dota 2, LOL ...
...
Hãy ủng hộ kênh youtube của mình nhá :)

LIÊN HỆ VỚI MÌNH TẠI ĐÂY: jakianimation@gmail.com
Most Viewed GamesLatest Videos


Minecraft Tài Liệu SCP-134 -#88- CÔ BÉ CÓ ĐÔI MẮT CHỨA CẢ VŨ TRỤ 🤩⭐
2019-10-16 6:01:50 AM ● 83,404 views ● 17:44 97.41% liked
Minecraft
Minecraft (2011)
Minecraft Ông Nội Kể Chuyện #137- TẤM ẢNH CƯỚI BỊ ÁM 👰🏻🤵
2019-10-14 6:03:28 AM ● 234,573 views ● 14:33 96.43% liked
Minecraft
Minecraft (2011)
Minecraft Tài Liệu SCP-207 -#87- CHAI COCA BÁ ĐẠO 🥤 UỐNG VÀO LÀ MẠNH MẼ 💪😠
2019-10-13 5:33:40 AM ● 302,677 views ● 15:21 95.46% liked
Minecraft
Minecraft (2011)
Minecraft Ông Nội Kể Chuyện #136- Sự Tích KẺ LÀM BÚP BÊ 🧛‍♂️🧸
2019-10-12 5:45:55 AM ● 354,217 views ● 15:06 96.31% liked
Minecraft
Minecraft (2011)
Minecraft Tài Liệu SCP-1025 -#86- CUỐN SỔ BỆNH TẬT 📓 XEM VÀO LÀ BỆNH 🤢
2019-10-11 6:00:36 AM ● 212,337 views ● 15:41 96.94% liked
Minecraft
Minecraft (2011)
Minecraft Tài Liệu SCP-738 -#85- GIAO ƯỚC VỚI ÁC QUỶ 👹📜
2019-10-09 5:53:33 AM ● 284,812 views ● 15:35 96.47% liked
Minecraft
Minecraft (2011)
Minecraft Ông Nội Kể Chuyện #134- Sự Tích LAZARI - CON GÁI CỦA QUỶ CREEPYPASTA 👩😈
Minecraft
Minecraft (2011)
Minecraft Tài Liệu SCP-4449 -#84- HỒN MA SAMURAI 500 TUỔI 👹🗡️
2019-10-07 5:47:53 AM ● 277,349 views ● 16:33 97.12% liked
Minecraft
Minecraft (2011)