CTDZ Gaming

CTDZ Gaming

Views:
300,609
Subscribers:
2,500
Videos:
158
Duration:
1:08:34:20
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCzLy2hAq0phRCQpO0bs7c_g
About CTDZ Gaming

Trả nghiệm game, hướng dẫn game và tất tần tật những tình huống hài hước, troll game. Đem lại cho bạn cảm giác trải nghiệm game 1 cách chân thực nhất
Most Viewed GamesLatest Videos