Cris Devil Gamer

Cris Devil Gamer

Views:
2,595,604,079
Subscribers:
9,550,000
Videos:
1,006
Duration:
10:18:47:12
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/crisdevilgamer
About Cris Devil Gamer

Liên Hệ tài trợ/ Quảng cáo:
https://www.facebook.com/cris.phan.7
DevilGamer01061993@gmail.com
---------------------------------------------------------------
Kênh giải trí giúp các bạn hiểu rõ hơn về các game trong nước và nước ngoài, giúp các bạn thư giãn sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng, với những videos bình luận về game và cho bạn một cái nhìn rõ hơn về chúng.
Most Viewed GamesLatest Videos


SIÊU TRỘM CrisDevilGamer & Tũn | PHI VỤ CHIẾC HỘP TÍM
2021-05-09 5:00:43 AM ● 197,642 views ● 13:00
CrisDevilGamer KHI BẠN BIẾT PAIMON LÀ CON TRAI
2021-05-06 5:00:00 AM ● 230,732 views ● 13:10
CrisDevilGamer THI ĐẶT TÊN cùng Mai meme
2021-05-04 5:09:17 AM ● 437,472 views ● 11:46
2021-04-29 5:00:13 AM ● 946,075 views ● 17:40
2021-04-27 5:00:04 AM ● 997,367 views ● 11:56
Category:
Review
2021-04-24 5:00:04 AM ● 442,539 views ● 17:14
2021-04-20 5:01:06 AM ● 670,217 views ● 15:20
2021-04-17 5:00:14 AM ● 2,030,688 views ● 14:59
2021-04-15 4:59:59 AM ● 297,715 views ● 16:31
2021-04-13 5:00:03 AM ● 709,007 views ● 17:17