Mobile MOBA Việt

Mobile MOBA Việt

Views:
2,207,204,794
Subscribers:
4,250,000
Videos:
6,829
Duration:
63:12:37:15
Viet Nam
Viet Nam

Mobile MOBA Việt is a Vietnamese content creator on YouTube with roughly 4.25 million subscribers. His content totals around 2.21 billion views views across at least 6.83 thousand videos.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCpd1Gf-SZjc_5ce5vVq5FTg
About Mobile MOBA Việt

7 Năm đồng hành cùng Liên quân mobile. Chia sẻ kiến thức chơi game vui vẻ và gánh team cùng với Moba Việt.

Most Viewed GamesLatest Videos


2024-07-11 5:38:27 AM ● 42,062 views ● 11:17
2024-07-05 5:41:43 AM ● 26,668 views ● 13:07

100 Videos on YouTube Milestone for Mobile MOBA Việt


On January 12, 2017, Mobile MOBA Việt reaches 100 videos on YouTube with the release of the Arena of Valor video "Sự bá đạo của pháp sư GINNA trong combat - Liên quân mobile garena tướng mới", which has 96,183 views and 411 likes.

1000 Videos on YouTube Milestone for Mobile MOBA Việt


On August 25, 2017, Mobile MOBA Việt reaches 1000 videos on YouTube with the release of the Mobile Legends: Bang Bang video "Tướng mới ra mắt TuLen Lôi Quang chiếu sáng - Pháp sư mới tốc biến liên tục [Mua và Test Luôn]", which has 781,125 views and 6,945 likes.