Thành EJ

Thành EJ

Views:
399,981,269
Subscribers:
582,000
Videos:
8,962
Duration:
108:14:53:11
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/thanhej
About Thành EJ

Đơn giản là thích chơi game và đọc truyện tranh.
Facebook cá nhân tham gia chém gió :v https://www.facebook.com/phe.ngo1
Most Viewed GamesLatest Videos