Thành EJ

Thành EJ

Views:
240,763,958
Subscribers:
448,000
Videos:
5,440
Duration:
75:07:25:36
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/thanhej
About Thành EJ

Đơn giản là thích chơi game và đọc truyện tranh.
Facebook cá nhân tham gia chém gió :v https://www.facebook.com/phe.ngo1
Most Viewed GamesLatest Videos


Kungfu Panda Cuộc Chiến Dữ Dội - Zooba Fun Game Pubg - Top Game Android, Ios
2019-11-18 4:06:10 AM ● 3,696 views ● 17:42 96.84% liked