Thành EJ

Thành EJ

Views:
382,526,437
Subscribers:
568,000
Videos:
8,120
Duration:
101:16:24:56
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/thanhej
About Thành EJ

Đơn giản là thích chơi game và đọc truyện tranh.
Facebook cá nhân tham gia chém gió :v https://www.facebook.com/phe.ngo1
Most Viewed GamesLatest Videos