Thành EJ

Thành EJ

Views:
316,443,091
Subscribers:
521,000
Videos:
6,758
Duration:
87:18:05:01
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/thanhej
About Thành EJ

Đơn giản là thích chơi game và đọc truyện tranh.
Facebook cá nhân tham gia chém gió :v https://www.facebook.com/phe.ngo1
Most Viewed GamesLatest Videos