RTV Dukagjini

RTV Dukagjini

Views:
65,878,085
Subscribers:
57,900
Videos:
17,122
Duration:
239:06:25:29
Albania
Albania
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/dukagjinirtv
< no description available >Most Viewed GamesLatest Videos


2021-10-17 5:16:49 PM ● 17,857 views ● 11:06:42
Si është situata në Graçanicë! Lidhje direkte!
2021-10-17 1:52:27 PM ● 517 views ● 4:36
Janë arrestuar 8 persona për blerje të votës!
2021-10-17 1:52:25 PM ● 791 views ● 20:10
Qamile Rudari gruaja qe u harrua ne djep
2021-10-17 1:08:07 PM ● 1,571 views ● 5:22
Vullnet Krasniqi premton jetë më të mirë në Negroc
2021-10-17 12:57:15 PM ● 226 views ● 5:36
2021-10-17 12:00:06 PM ● 1,639 views ● 0:50
2021-10-17 11:30:22 AM ● 380 views ● 1:00
2021-10-17 11:30:02 AM ● 77 views ● 1:43
2021-10-17 11:28:56 AM ● 255 views ● 4:16