k ai cày thì leo rank típ

k ai cày thì leo rank típ

Subscribers:
2,510
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=CnsVTlwVmawDuration: 5:37:40
870 views
41   0


cấu hình máy
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz 3.10 GHz
16.0 GB
card 750ti


► DONATE : https://playerduo.com/ngocdanh
► FB : https://www.facebook.com/ngocdanhh
► FANPAGE : https://www.facebook.com/ngocdanhhhh/?ref=pages_you_manage
#tryndamere #ngocdanh
Other Videos By Ngọc Danh Official


2 days agok ai cày thì leo rank típ