Martini Official

Martini Official

Views:
28,516,471
Subscribers:
48,500
Videos:
628
Duration:
14:18:08:06
Viet Nam
Viet Nam

Martini Official is a Vietnamese YouTube channel which has more than 48.5 thousand subscribers, with his content totaling at least 28.52 million views views across 628 videos.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCBv1YLGOXCBnWcr_6oUPjWA
About Martini Official

Martini Official - Kênh thông tin, giải trí về ô tô, siêu xe

- Thường thì mình hay làm clip về thông tin, chi tiết xe, các content liên quan tới các hãng xe
- Còn buổi tối sẽ có livestream chơi Asphalt 9 và chém gió giao lưu với anh em


Most Viewed GamesLatest Videos


2024-05-16 10:30:05 AM ● 140,829 views ● 0:44
2024-05-15 10:30:18 AM ● 210,700 views ● 0:33
2024-05-13 10:30:02 AM ● 129,977 views ● 0:37
Category:
Vlog
2024-05-08 10:30:18 AM ● 495,801 views ● 0:18