Bảy Xị Gaming

Bảy Xị Gaming

Views:
193,490
Subscribers:
2,240
Videos:
206
Duration:
13:08:46:20
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/bayxigaming
About Bảy Xị Gaming

Bảy Xị Gaming là kênh chơi game giải trí, mong các bạn ghé ngang cho 1 Subscribe ủng hộ tôi nhé. Cám ơn đồng bào đồng chí :))))))))
Facebook: https://www.facebook.com/bayxigaming
Youtube: https://www.youtube.com/bayxigaming
Live Omlet Arcade: https://omlet.gg/bayxigaming
Most Viewed GamesLatest Videos


2021-09-26 4:17:29 AM ● 98 views ● 10:58
Minecraft
Minecraft (2011)
2021-09-19 7:35:38 AM ● 178 views ● 8:34
Minecraft
Minecraft (2011)
hế lô ae, tiếp tục sinh tồn với đồng bọn :)))
2021-09-15 1:41:26 PM ● 239 views ● 2:10:54
Minecraft
Minecraft (2011)
hế lô ae, vào sinh tồn chơi nào :)))
2021-09-14 2:15:40 PM ● 156 views ● 2:49:07
Minecraft
Minecraft (2011)
Team Bảy Blue - Chiến đấu không khoan nhượng
2021-09-13 2:04:54 PM ● 179 views ● 2:44:17
Minecraft
Minecraft (2011)
Hế lô anh em, vào xây dựng thế giới riêng nào....
2021-09-11 2:39:04 PM ● 219 views ● 2:52:36
Minecraft
Minecraft (2011)
Hế lô anh em, vào xây dựng thế giới riêng nào....
2021-09-10 1:52:01 PM ● 226 views ● 2:26:12
Minecraft
Minecraft (2011)