Linhdtkc

Linhdtkc

Views:
69,146
Subscribers:
457
Videos:
112
Duration:
4:23:23:48
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCbxoLMh87qfQQQw85ZM2xtQ
About Linhdtkc

1 kênh chuyên về hành :)))
Most Viewed GamesLatest Videos


Brawlhalla vì chúng tôi không có game để chơi
2020-08-09 9:09:00 PM ● 137 views ● 36:47
Dead Cells(5BC) thử thách nào sẽ giúp tôi đi xa nhất?
2020-08-09 8:18:53 PM ● 422 views ● 1:37:31
Live tổng hợp 8/8/2020:Dead by Daylight và plague inc,brawlhalla
2020-08-08 7:32:02 PM ● 157 views ● 1:19:15
Brawlhalla
Brawlhalla (2017)
Dead Cells(5BC) quẩy banh nóc bằng kiếm nguyền :V
2020-08-08 9:14:32 AM ● 396 views ● 1:29:47
Dead Cells
Dead Cells (2018)
Dead Cells(5BC):tiếp tục thử thách
2020-08-08 7:35:22 AM ● 38 views ● 0:26
Dead Cells
Dead Cells (2018)
Dead Cells(5BC) chấp mọi thử thách
2020-08-06 9:17:32 PM ● 422 views ● 1:44:41
Dead Cells
Dead Cells (2018)
Dark Soul 3:hành này không biết có đủ sức không @@
2020-08-06 7:14:12 PM ● 186 views ● 56:19