Minosus

Minosus

Views:
210,732
Subscribers:
620
Videos:
650
Duration:
61:13:08:19
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCsylda3BWdYH0HLN0ag87IQ
About Minosus

Chơi Game Giải Trí - "Chơi game chứ ko phải game chơi minh".
Vì bị trầm cảm nên chỉ stream khi có tâm trạng tốt...
Most Viewed Games