Tớ Mang Clip Hololive Về Dịch

Tớ Mang Clip Hololive Về Dịch

Views:
13,611,545
Subscribers:
43,800
Videos:
979
Duration:
3:16:40:52
Viet Nam
Viet Nam

Tớ Mang Clip Hololive Về Dịch is a Vietnamese content creator on YouTube with around 43.8 thousand subscribers, publishing 979 videos which altogether total at least 13.61 million views.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/@TomangclipHololivevedich
About Tớ Mang Clip Hololive Về Dịch

- Xin chào, tụi mình là TMCHVD, một fanpage chuyên đi c̶̶h̶̶ô̶̶m̶ clip của các gái nhà Hololive (và cả ngoài Hololive) về dịch :v
- Tụi mình làm vì sở thích và hoàn toàn phi lợi nhuận cũng như muốn được đem đến cho mọi người những bản dịch tốt nhất và đem sự ủng hộ đến cho các Vtuber.
- Mọi người có thể đọc bài ghim trên page của tụi mình để biết thêm thông tin nhé:
https://www.facebook.com/Hololike/photos/a.115604673305628/137091064490322
Most Viewed GamesLatest Videos


2024-02-18 2:45:46 PM ● 515 views ● 4:30
2024-01-12 3:11:23 AM ● 4,522 views ● 2:24
2024-01-01 1:26:18 AM ● 5,773 views ● 2:44
2023-12-31 6:35:41 PM ● 806 views ● 2:01:07
2023-12-31 2:04:55 PM ● 6,161 views ● 6:01
2023-12-17 11:48:12 AM ● 3,852 views ● 9:16
2023-12-10 12:07:16 PM ● 4,823 views ● 5:07
2023-12-01 11:51:11 AM ● 3,787 views ● 3:25