Tớ Mang Clip Hololive Về Dịch

Tớ Mang Clip Hololive Về Dịch

Views:
12,219,512
Subscribers:
43,800
Videos:
806
Duration:
2:05:18:38
Viet Nam
Viet Nam

Tớ Mang Clip Hololive Về Dịch is a Vietnamese content creator on YouTube with around 43.8 thousand subscribers. He published 806 videos which altogether total approximately 12.22 million views.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/@tomangcliphololivevedich
About Tớ Mang Clip Hololive Về Dịch

- Xin chào, tụi mình là TMCHVD, một fanpage chuyên đi c̶̶h̶̶ô̶̶m̶ clip của các gái nhà Hololive (và cả ngoài Hololive) về dịch :v
- Tụi mình làm vì sở thích và hoàn toàn phi lợi nhuận cũng như muốn được đem đến cho mọi người những bản dịch tốt nhất và đem sự ủng hộ đến cho các Vtuber.
- Mọi người có thể đọc bài ghim trên page của tụi mình để biết thêm thông tin nhé:
https://www.facebook.com/Hololike/photos/a.115604673305628/137091064490322
Most Viewed GamesLatest Videos


2022-09-28 2:40:14 PM ● 1,992 views ● 6:15
2022-09-27 12:54:37 PM ● 5,514 views ● 1:23
2022-09-26 1:41:02 PM ● 2,647 views ● 1:36
2022-09-25 11:56:57 AM ● 3,030 views ● 2:03
2022-09-23 3:42:03 PM ● 4,316 views ● 2:56
2022-09-20 10:00:34 AM ● 2,496 views ● 2:11
2022-09-19 2:23:42 PM ● 6,574 views ● 2:11
2022-09-18 11:40:11 AM ● 3,227 views ● 3:37