LYFP

LYFP

Views:
28,064,795
Subscribers:
138,000
Videos:
697
Duration:
17:08:41:22
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/lyfp229
About LYFP

Trải Nghiệm Game Cùng Kênh Youtube LYFP.

Gmail: tranhuynhphilyfp@gmail.com
Most Viewed GamesLatest Videos


Hungry Dragon - Cách Nhận Skin Cực Đẹp Cho Siêu Rồng Umbra
2020-01-17 6:00:04 PM ● 10,995 views ● 38:12 98.77% liked
Game io Gây Ức Chế Nhất 2020
2020-01-14 3:45:01 AM ● 30,851 views ● 17:27 96.14% liked
Feed and Grow Fish - Cua Hải Tặc Khổng Lồ ( Giant Pirate Crab )
2020-01-05 6:00:01 AM ● 24,509 views ● 20:41 95.51% liked
Feed and Grow Fish - Giành Lấy Ngôi Vị Chúa Tể Cua
2019-12-31 4:45:00 AM ● 28,568 views ● 28:20 98.41% liked
King of Crabs - Siêu Năng Lực Của Cua Khuỷu Tay
2019-12-29 6:00:02 PM ● 40,383 views ● 27:06 97.52% liked
Feed and Grow Fish - Cách Sinh Sản Cua Hoàng Đế (King Crab)
2019-12-28 6:00:01 AM ● 47,264 views ● 26:18 97.19% liked
Game Vui *** Cuộc Sống Của Gorilla - Gorilla Simulator
2019-12-27 3:45:01 AM ● 15,620 views ● 37:44 97.76% liked
King of Crabs - Cua Giáng Sinh Chơi Lễ Hội ( Merry Christmas )
2019-12-24 4:15:01 AM ● 48,394 views ● 26:17 97.84% liked
Cuộc Sống Của Cá Mập - Shark Simulator
2019-12-23 4:15:01 AM ● 11,611 views ● 20:27 94.86% liked
Cá Voi Khổng Lồ Siêu Vip Trong Game Hungry Shark
2019-12-21 3:15:00 AM ● 12,218 views ● 14:17 97.03% liked