Dương FG

Dương FG

Views:
649,544,902
Subscribers:
1,710,000
Videos:
1,495
Duration:
17:22:23:59
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/duongfg
About Dương FG

Chào! Mình là Dương! Mình chơi game và hét rất nhiều :v

Liên hệ tài trợ quảng cáo vui lòng gửi email đến: duonghatung11@gmail.com
Most Viewed Games