Dương FG

Dương FG

Views:
351,983,981
Subscribers:
1,210,111
Videos:
1,128
Duration:
12:23:26:20
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/duongfg
About Dương FG

Chào! Mình là Dương! Mình chơi game và hét rất nhiều :v

Liên hệ tài trợ quảng cáo vui lòng gửi email đến: duonghatung11@gmail.com
Most Viewed GamesLatest Videos


NƠI NÀO ĐỘC HẠI NHẤT THẾ GIỚI!?| Satisfactory[11]
2019-05-17 10:15:29 PM ● 68,517 views ● 21:30 98.14% liked
XÂY DỰNG KHU VƯỜN CỦA CÔ NHI VIỆN!!| Garden Flipper
2019-05-16 5:38:06 AM ● 195,843 views ● 15:42 98.59% liked
BÓNG MA!| T.A.B.S [7]
2019-05-14 5:21:01 AM ● 186,227 views ● 13:31 97.68% liked
ĐẠI DỊCH ZOMBIE: HỒI KẾT
2019-05-12 6:03:26 AM ● 275,671 views ● 55:45 98.59% liked
THỬ TỎ TÌNH VỚI CHỊ GOOGLE!
2019-05-11 3:19:48 AM ● 640,623 views ● 7:06 97.11% liked
ĐẠI CHIẾN HÀNG XÓM!!!| Airconsole
2019-05-10 5:27:03 AM ● 203,353 views ● 21:45 98.36% liked
THỬ NHẢY LÊN CÁ ĐUỐI MẶT TRĂNG!!| Satisfactory[10]
2019-05-08 4:11:46 AM ● 147,278 views ● 18:17 99.15% liked
THANOS BẤT KHẢ CHIẾN BẠI!!|T.A.B.S[6]
2019-05-06 3:57:19 AM ● 274,526 views ● 11:19 98.44% liked
ZOMBIE VÙNG NÚI TUYẾT| World War Z [4]
2019-05-04 6:38:32 AM ● 247,614 views ● 42:03 98.81% liked
LOÀI KHỦNG LONG TIỀN SỬ NÀY VẪN SỐNG SAU 60 TRIỆU NĂM!?
2019-05-04 3:24:18 AM ● 129,608 views ● 6:39 98.76% liked