จูเด็คก้า เมสซาล่า

จูเด็คก้า เมสซาล่า

Views:
708,643
Subscribers:
1,349
Videos:
1,564
Duration:
129:11:42:57
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/judecka1
< no description available >Most Viewed GamesLatest Videos


สตรีม   Lunar 2 - Eternal Blue (Japan) ps1  p3
2019-06-14 3:09:13 PM ● 76 views ● 3:41:20 100.00% liked
สตรีม   Lunar 2 - Eternal Blue (Japan) ps1  p2
2019-06-13 2:25:50 PM ● 65 views ● 3:49:24
สตรีม   Lunar 2 - Eternal Blue (Japan) ps1  p1
2019-06-11 3:39:40 PM ● 94 views ● 3:44:52 100.00% liked
สตรีม   Final Fantasy VII International (Japan) ps1  p13
2019-06-07 2:17:32 PM ● 116 views ● 4:11:02
2019-06-03 2:36:43 PM ● 106 views ● 4:00:07 100.00% liked
ของเล่น ปืนเป่าฟอง
2019-06-01 8:31:51 AM ● 31 views ● 4:43 100.00% liked
สตรีม   Ushio to Tora (J) sfc
2019-05-23 11:14:25 AM ● 88 views ● 1:30:13
สตรีม   Lunar - Silver Star Story (Japan) ps1  p5
2019-05-20 2:42:54 PM ● 85 views ● 3:53:50 100.00% liked