จูเด็คก้า เมสซาล่า

จูเด็คก้า เมสซาล่า

Views:
706,479
Subscribers:
1,232
Videos:
1,532
Duration:
126:15:42:07
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/judecka1
< no description available >Most Viewed GamesLatest Videos


โดนระงับสตรีม 90 วัน สตรีมในเฟสแทน ลิ้งค์เพจใต้คลิป
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%94-571659010019263/?modal=admin_todo_tour...
2019-02-04 12:01:15 PM ● 89 views ● 1:20 75.00% liked
สตรีม   Yomawari Night Alone  pc p2 จบ
donate Support the stream: https://streamlabs.com/จูเด็คก้าเมสซาล่า เกม https://www.twitch.tv/judecca1...
2019-02-04 9:51:37 AM ● 33 views ● 42:59
สตรีม   Yomawari Night Alone  pc  p1
donate Support the stream: https://streamlabs.com/จูเด็คก้าเมสซาล่า เกม https://www.twitch.tv/judecca1...
2019-02-03 2:31:37 PM ● 95 views ● 3:51:32 100.00% liked
สตรีม   bujingai  ps2  p2 จบ
donate Support the stream: https://streamlabs.com/จูเด็คก้าเมสซาล่า เกม https://www.twitch.tv/judecca1...
2019-02-02 2:34:32 PM ● 97 views ● 3:36:57 50.00% liked
สตรีม   bujingai  ps2  p1
donate Support the stream: https://streamlabs.com/จูเด็คก้าเมสซาล่า เกม https://www.twitch.tv/judecca1...
2019-02-01 1:51:48 PM ● 74 views ● 2:23:31
สตรีม   四季の狂剣・神無絶景・カクつき修正
donate Support the stream: https://streamlabs.com/จูเด็คก้าเมสซาล่า เกม https://www.twitch.tv/judecca1...
2019-02-01 10:14:25 AM ● 48 views ● 1:01:38
สตรีม   Project Zero 2 Wii Edition (EUR) p3 จบ
donate Support the stream: https://streamlabs.com/จูเด็คก้าเมสซาล่า เกม https://www.twitch.tv/judecca1...
2019-01-31 6:45:25 PM ● 96 views ● 4:48:38 100.00% liked
สตรีม   Project Zero 2 Wii Edition (EUR) p2
donate Support the stream: https://streamlabs.com/จูเด็คก้าเมสซาล่า เกม https://www.twitch.tv/judecca1...
2019-01-29 4:58:35 PM ● 71 views ● 4:01:56 100.00% liked
สตรีม   Project Zero 2 Wii Edition (EUR) p1
donate Support the stream: https://streamlabs.com/จูเด็คก้าเมสซาล่า เกม https://www.twitch.tv/judecca1...
2019-01-28 3:48:27 PM ● 100 views ● 3:47:15 100.00% liked
สตรีม   Mana Khemia 2 - Fall of Alchemy (USA)  ps2   p46 จบ
donate Support the stream: https://streamlabs.com/จูเด็คก้าเมสซาล่า เกม https://www.twitch.tv/judecca1...
2019-01-24 8:47:39 PM ● 112 views ● 6:12:18 100.00% liked