L.Dope / 生活興奮劑

L.Dope / 生活興奮劑

Views:
1,505,717
Subscribers:
1,362
Videos:
188
Duration:
6:27:43
Taiwan, Republic of China
Taiwan, Republic of China
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/LDopeCom
About L.Dope / 生活興奮劑

一群不同國籍的設計師、攝影師、藝術家聚集一同,大夥們在日本所組成的團隊,平日除了做平面印刷設計專案之外,更是推動著各國街頭文化的交流發展,引進品牌和規劃展覽,也因此熟識許多日本品牌的負責人、設計師。 於是經營LDope.com提供產地直送的新鮮報導,協同眾多品牌做海外的專欄特輯。

一定的作業程序乃L.Dope 的最大優勢。期待為大家在平淡的生活當中提供有益身心的興奮劑!
Most Viewed GamesLatest Videos


Poliquant 2019SS Collection
https://ldope.com/news/fashion/apparel/poliquant-2019ss/ https://www.instagram.com/p/BtiC4HOhJwl/
2019-04-08 2:50:16 AM ● 3 views ● 0:34
Jieda 2019SS Collection
https://ldope.com/news/fashion/apparel/jieda-2019ss/ https://www.instagram.com/p/Btc1ZLABkP_/
2019-04-08 2:49:38 AM ● 4 views ● 0:38
Kolor 2019SS Collection
https://ldope.com/news/fashion/apparel/kolor-2019-ss/ https://www.instagram.com/p/BtZ2ChEBiN7/
2019-03-22 5:46:34 AM ● 9 views ● 0:38
Allege 2019SS Collection
https://ldope.com/news/fashion/apparel/allege-2019-ss/ https://www.instagram.com/p/BvDe3nYHMng/ https://www.instagram.com/p/BvNvbWaDSJ5/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1a6611zjggzw3...
2019-03-21 12:46:04 AM ● 5 views ● 0:35
bukht 2019SS Collection
https://ldope.com/news/fashion/apparel/bukht-2019ss/ https://www.instagram.com/p/BtU7fGmhiT2/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=qyy4puj2pxcf
2019-03-21 12:44:59 AM ● 7 views ● 0:29
WELLDER 2019AW Collection
https://ldope.com/news/fashion/apparel/wellder-2019fw-lookbook/ https://www.instagram.com/tv/BvDw4S1n62W/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=164s44454j1x4...
2019-03-16 12:29:07 AM ● 7 views ● 0:57
POLIQUANT 2019AW Collection
https://ldope.com/news/fashion/apparel/poliquant-2019fw-lookbook/ https://www.instagram.com/tv/BvBu6CTBY2r/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1nlk6tvm5q64d...
2019-03-15 5:49:37 AM ● 6 views ● 0:44
Meanswhile 2019ss Collection
https://ldope.com/news/fashion/apparel/meanswhile-2019ss/ https://www.instagram.com/p/BuQapXpBb-c/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=18is58tzds22g...
2019-03-11 10:49:26 PM ● 8 views ● 0:41
Enharmonic TAVERN 2019SS Collection
https://ldope.com/news/fashion/apparel/enharmonic-tavern-2019ss-astley-royal/ https://www.instagram.com/p/BuprKcYjgyh/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=8e5chmwa1m1s...
2019-03-09 5:03:55 AM ● 8 views ● 0:35 100.00% liked
amachi 2019ss Collection
https://ldope.com/news/fashion/apparel/amachi-2019ss/ https://www.instagram.com/p/BunGC3bD2mB/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=e4nxr00go5vc
2019-03-07 2:44:03 AM ● 7 views ● 0:37