კუტუწელია VS ტრაკჩაბანაშვილი - დათარსულების ახალი ეპიზოდი #react

Channel:
Subscribers:
81,600
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=AqGN0MODi94Duration: 18:43
8,768 views
956


🔴შემოქმედის არხი
🌐https://www.youtube.com/channel/UChoV4tz13wx9K0x1o_j0y2Q

🔴რეაქციები დათარსულებზე
1 🌐https://www.youtube.com/watch?v=cW7kkqa1vOk&t=156s
2 🌐https://www.youtube.com/watch?v=XFjVcNQUHMc&t=25s
3 🌐https://www.youtube.com/watch?v=XFjVcNQUHMc&t=25s
4 🌐https://www.youtube.com/watch?v=vYdQlvTouzo&t=155s
5 🌐https://www.youtube.com/watch?v=v0HHxQkI8tA
6 🌐https://www.youtube.com/watch?v=MsFRgD4BYU0&t=137s
7 🌐https://www.youtube.com/watch?v=zfwgbWFBii0
8 🌐https://www.youtube.com/watch?v=jUgihRvqYUs&t=134s
9 🌐https://www.youtube.com/watch?v=F2gWAO-XT0s
10 🌐 https://www.youtube.com/watch?v=vu1un6d9LbE
11 🌐https://www.youtube.com/watch?v=N5k_fOiAdMM
12 🌐https://www.youtube.com/watch?v=Bd24-8qqlts
13 🌐https://www.youtube.com/watch?v=TX0UApioeKA
14 🌐https://www.youtube.com/watch?v=tI5MvuywrJQ
15 🌐https://www.youtube.com/watch?v=PD6np8EoItQ
16 🌐https://www.youtube.com/watch?v=Adp5xaM5mpg
17 🌐https://www.youtube.com/watch?v=0qujy7yZg64}
18 🌐https://www.youtube.com/watch?v=XQnR8lWH7Bc
19 🌐https://www.youtube.com/watch?v=_82c3ijq0tg