Bố Già

Bố Già

Views:
7,765,113
Subscribers:
80,600
Videos:
501
Duration:
54:18:18:40
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/bogiakalista
About Bố Già

Facebook: https://www.facebook.com/aothuatnho99/
Contact: elorenhat@gmail.com
Most Viewed GamesLatest Videos


2021-12-04 6:08:46 PM ● 3,816 views ● 1:55:21
Tryhardd
2021-12-02 6:24:17 PM ● 4,381 views ● 2:12:40
Rank Kim Cương ngợp quá
2021-12-01 6:44:54 PM ● 3,432 views ● 1:57:55
Overnight (30/11)
2021-12-01 12:31:54 AM ● 7,029 views ● 8:01:19
Cải thiện elo tiền mùa giải (29/11)
2021-11-29 6:34:29 PM ● 4,331 views ● 1:59:51
Cải thiện elo tiền mùa giải (27/11)
2021-11-27 6:13:05 PM ● 4,870 views ● 2:12:59
Cải thiện elo tiền mùa giải (25/11)
2021-11-25 6:38:37 PM ● 4,903 views ● 2:47:45
Livestream 23/11 - Bạch Kim 30đ 1 game
2021-11-23 5:16:24 PM ● 2,617 views ● 1:30:03
Livestream 22/11
2021-11-22 5:21:33 PM ● 3,160 views ● 1:37:55
Livestream 21/11 - AD nào cũng chơi
2021-11-21 5:32:35 PM ● 3,289 views ● 1:17:30