Hạt Tiêu Gaming

Hạt Tiêu Gaming

Views:
387,260
Subscribers:
2,330
Videos:
904
Duration:
53:20:39:23
Viet Nam
Viet Nam

Hạt Tiêu Gaming is a Vietnamese YouTube channel which has over 2.33 thousand subscribers, publishing 904 videos which altogether total at least 387.26 thousand views.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/@hattieugaming2507
About Hạt Tiêu Gaming

Trải nghiệm game là chủ yếu, chơi vì sở thích và đam mê.
Hai ngày 1 video, rảnh sẽ ra đều hơn, đây là công việc TAY TRÁI.
Facebook cá nhân : https://www.facebook.com/MoonShop2507
Email liên hệ : giathuan2507@gmail.com

Cấu hình máy tính tham khảo :

CPU I59400F 6X6
GPU RTX2060 OC6GB
RAM 16GB
1 SSD 120GB

P/S : CÒN ĐỘC THÂN :)))
Most Viewed GamesLatest Videos


2024-04-18 3:21:01 AM ● 462 views ● 1:41:05
Victoria 3 (2022)
2024-04-14 4:31:52 AM ● 823 views ● 3:08:24