Rich đã xây được nhà và tiếp tục khám phá - newbie mong được chỉ giáo | Minecraft @Hoorikz

Channel:
Subscribers:
480,000
Published on ● Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=yhcIGiuP5dcMinecraft
Game:
Minecraft (2011)
Duration: 1:53:23
428 views
18


Hôm nay Rich trở lại với Minecfraft và tiếp tục học hỏi cũng như xây dựng căn nhà đầu tiên của mình trong Minecraft.

Hy vọng được các bạn ủng hộ và chỉ giáo thêm.

#hoorikz
#minecraft
Other Statistics

Minecraft Statistics For Hoorikz

There are 2,008 views in 5 videos for Minecraft. About 9 hours worth of Minecraft videos were uploaded to his channel, or 15.80% of the total watchable video on Hoorikz's YouTube channel.