hinhanhlichsu-org

hinhanhlichsu-org

Views:
1,727,308
Subscribers:
5,860
Videos:
591
Duration:
4:16:46:09
United States
United States
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/hinhanhlichsu
About hinhanhlichsu-org

Hình Ảnh Lịch Sử - Historical Pictures nơi lưu giữ hình ảnh, phim tài liệu xưa của Việt Nam và trên thế giới. Những hình ảnh đem lại cái nhìn về luật pháp, đời sống và xã hội phong kiến Việt Nam và thế giới.
Most Viewed GamesLatest Videos


Trận Mậu Thân Huế năm 1968
2021-04-15 6:45:02 AM ● 87 views ● 14:43
Chiến trường đẫm máu trong Chiến tranh Việt Nam
2021-04-15 5:00:16 AM ● 48 views ● 2:24
Phim xưa về xã hội nhà Thanh năm 1900
2021-04-14 5:30:13 AM ● 110 views ● 3:28
Trận Iwo Jima năm 1945
2021-04-13 6:00:02 AM ● 48 views ● 8:19
Nhật Bản sau trận động đất Kita Tango năm 1927
2021-04-12 5:45:00 AM ● 36 views ● 2:49
Đám tang Thiên hoàng Đại Chính năm 1927
2021-04-11 6:00:13 AM ● 97 views ● 1:23
Tưởng Giới Thạch năm 1966
2021-04-10 4:00:16 AM ● 85 views ● 23:45
Quân đội Nhật Bản đánh chiếm Nam Kinh năm 1937
2021-04-09 5:30:03 AM ● 87 views ● 10:17
Chiến tranh Trung–Nhật (1937-1945)
2021-04-08 5:00:07 AM ● 85 views ● 4:34