ANIBON

ANIBON

Views:
5,834,483
Subscribers:
56,600
Videos:
1,118
Duration:
85:03:39:58
Thailand
Thailand
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/anibonofficial
About ANIBON

ปู่โบ๊ต หรือชื่อในโลกความเป็นจริงคือ นาย ศุภกร จันทร์งาม เป็นเจ้าของรายการ “อนิบ่น (ANIBON)” รายการในทาง Youtube อายุยาวนานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก เกือบ 5 ปีกว่าๆ เป็นรายการที่ผู้จัดจะพูดบ่นไปเรื่อยๆ โดยไม่มีสคริปและการเตรียมพร้อมเพื่อผลประโยชน์ของใครทั้งสิ้น ซึ่งรูปแบบของรายการเป็นในลักษณะรายการ Live Stream และคลิปแสดงความเห็นยาวๆ โดยมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของวงการภาพยนตร์อนิเมชั่น ประเทศญี่ปุ่น หรือ อนิเมะ (Anime) รวมถึงพูดคุยสัพเพเหระต่างๆ นานามากมาย ตั้งแต่ประเด็นการเมืองสังคม จนไปถึงเรื่องราวถกเถียงดราม่าต่างๆ ลักษณะของการจัดรายการจะอยู่ในรูปแบบของการพูดคุยเบาๆ แสดงความเห็น รีวิว วิเคราะห์แบบเจาะลึกเข้มข้น จนไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์รุนแรง ที่มีคำพูดประชดประชัน เสียดสี และหยาบคายในหลายครั้ง ทำให้รายการมีกระแสทั้งแง่ดีและแง่ลบปะปนกันไป เป็นการที่รายการพยายามชี้ให้เห็นจุดที่เรียกว่าความแตกต่างทางความคิด แล้วแสดงมันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเดิมและอัพเดทข้อมูลข่าวสารของรายการ คือได้ที่
Official Twitter : https://twitter.com/phuboatanibon
Most Viewed GamesLatest Videos


2020-09-16 8:59:06 AM ● 4,472 views ● 1:53:48