Hìu ko Béo

Hìu ko Béo

Views:
418,867
Subscribers:
174,000
Videos:
209
Duration:
22:08:43:32
Viet Nam
Viet Nam

Hìu ko Béo is a Vietnamese content creator on YouTube with over 174 thousand subscribers, publishing 209 videos which altogether total at least 418.87 thousand views.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/@hiufbeos
About Hìu ko Béo

Chào, tôi lập kênh Youtube này để thỏa mãn sở thích chơi game singleplayer/offline trên PC và PS5 của mình và stream/đăng video về chúng lên.
Kênh lập khá lâu rồi nhưng vì bản tính toxic, đóng mở kênh nhiều lần và content kén người xem nên có thể coi đây là dead channel :v
- Loyal since early 2013.
Most Viewed GamesLatest Videos


2023-02-06 6:29:27 PM ● 1,659 views ● 4:35:01
2023-02-04 4:00:06 AM ● 196 views ● 39:29
Dead Space
Dead Space (2008)
2023-02-02 4:00:03 AM ● 255 views ● 38:42
Dead Space
Dead Space (2008)
2023-02-01 4:00:03 AM ● 251 views ● 37:02
Dead Space
Dead Space (2008)
2023-01-31 7:20:40 PM ● 1,906 views ● 4:58:05
Dead Space
Dead Space (2008)
2023-01-31 4:00:14 AM ● 248 views ● 42:29
Dead Space
Dead Space (2008)
2023-01-30 5:50:08 PM ● 1,745 views ● 4:10:55
Dead Space
Dead Space (2008)