OcleoP

OcleoP

Views:
1,518,967
Subscribers:
6,800
Videos:
745
Duration:
87:17:10:57
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/ocleop
About OcleoP

WELCOME TO CHANNEL OCLEOP
- Kênh chuyên về game FPS VALORANT
- Content về Gameplay - Tip & Trick - Highlight - Livestream về tựa game VALORANT
- Bên cạnh đó sẽ có thêm những VLOG cá nhân mình
Các bạn hãy ủng hộ và đồng hành cùng mình bằng cách nhấn Subcribe & nhấn chuông để nhận thông báo.
- Mail contact: ocleopwork@gmail.com
Most Viewed GamesLatest Videos


2021-12-04 6:23:37 PM ● 1,613 views ● 3:17:34
Valorant
Valorant (2020)
2021-12-04 8:30:12 AM ● 813 views ● 11:58
Valorant
Valorant (2020)
2021-12-03 6:32:24 PM ● 2,465 views ● 4:55:52
Valorant
Valorant (2020)
2021-12-03 2:37:10 PM ● 2,379 views ● 3:42:16
Valorant
Valorant (2020)
2021-12-01 6:26:32 PM ● 2,097 views ● 5:01:36
Valorant
Valorant (2020)
lay hoay hết tháng
2021-11-30 6:10:34 PM ● 3,013 views ● 4:10:37
Valorant
Valorant (2020)
Ngày cuối Road to Radiant Nimo
2021-11-30 8:41:31 AM ● 1,092 views ● 44:29
Valorant
Valorant (2020)
Tuần mới với nhiều màu xanh :))
2021-11-29 6:03:14 PM ● 3,531 views ● 4:14:23
Valorant
Valorant (2020)
rank immortal sea
2021-11-29 8:14:59 AM ● 1,061 views ● 44:58
Valorant
Valorant (2020)
Giờ này còn ae nào ko ta..
2021-11-28 6:45:00 PM ● 1,902 views ● 3:09:16
Valorant
Valorant (2020)