JayB 2N-e4

JayB 2N-e4

Views:
1,317,481
Subscribers:
13,300
Videos:
782
Duration:
1:12:40:06
Philippines
Philippines

JayB 2N-e4 is a Filipino YouTube content creator with around 13.3 thousand subscribers. His content totals around 1.32 million views views across 782 videos.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/@jayb2ne4
About JayB 2N-e4

Sharing my happy thoughts
Gaming•Music•Vlogs
• ML Gameplay
• ML Update
• ML Redeem Codes
• Vlogs (Batang Binalonan)
• Etc.

for Sagip Kapwa Tao!, Para nais din po tumulong para sa mga kapus palad, maari po kayong tumulong sa pamamagitan Ng pagshare Ng inyong biyaya,, maraming salamat po at godbless

GCash DEXTER B.
0939-105-8202

JayB 2N-e4
What Does 2N-e4 stand for?
2N - JayB + Mga Batang Binalonan

e4 - 4 Kids from Mga Batang Binalonan 2021
1-Kyle
2-Derick (Former)
3-JohnPaul
4-Johnzane

Batang Binalonan 2023
1-Kyle
2-JohnPaul
3-Johnzane
4-Princess (New)
Most Viewed Games