bqThanh

bqThanh

Views:
1,652,764,930
Subscribers:
2,400,000
Videos:
1,069
Duration:
12:03:50:24
Viet Nam
Viet Nam

bqThanh is a Vietnamese YouTube channel which has roughly 2.4 million subscribers, publishing roughly 1.07 thousand videos which altogether total around 1.65 billion views.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/@bqthanhmc
About bqThanh

bqThành Official channel

Kênh chơi và bình luận game hài hước !
Mang lại cho các bạn những phút giải trí sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi.

Bấm "Đăng kí" ngay để không bỏ lỡ Video nào !!!...
Most Viewed GamesLatest Videos


2023-05-25 5:00:02 AM ● 14,326 views ● 0:42