bqThanh

bqThanh

Views:
1,921,463,474
Subscribers:
3,010,000
Videos:
1,345
Duration:
15:16:14:10
Viet Nam
Viet Nam

bqThanh is a Vietnamese content creator on YouTube with at least 3.01 million subscribers, publishing approximately 1.35 thousand videos which altogether total over 1.92 billion views.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UCshA0rciz2K3O0EezIpu03A
About bqThanh

bqThành Official channel

Kênh chơi và bình luận game hài hước !
Mang lại cho các bạn những phút giải trí sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi.

Bấm "Đăng kí" ngay để không bỏ lỡ Video nào !!!...
Most Viewed GamesLatest Videos