KienRic

KienRic

Views:
3,846,622
Subscribers:
49,600
Videos:
17
Duration:
11:20:39
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/kienric999
About KienRic

RIC OK VÀ HI, mình là KienRic đây kkk ❤️
✪ Nội dung chủ yếu của kênh là game Minecraft ...
✪ Hãy tham gia Discord để kết nối với mình và KR Family
✪ Mong các bạn ủng hộ và đồng hành cùng mình nhé !!
▬▬▬▬ LỊCH SỬ KÊNH ▬▬▬▬
📌 Được tạo ngày: 26/7/2021
📍 Video đầu tiên: 1/8/2021
📍 1000 người đăng kí: 4/8/2021
📍 2000 người đăng kí: 8/8/2021
📍 5000 người đăng kí: 16/8/2021
📍 10000 người đăng kí: 19/8/2021
📍 1 triệu view đầu tiên: 26/8/2021
📍 20000 người đăng kí: 13/9/2021
📍 30000 người đăng kí: 12/10/2021
📍 40000 người đăng kí: 13/11/2021
Most Viewed GamesLatest Videos


2021-10-04 4:00:14 AM ● 50,260 views ● 32:20
Minecraft
Minecraft (2011)