Bình Be

Bình Be

Views:
31,563,937
Subscribers:
63,500
Videos:
1,676
Duration:
12:07:23:53
Viet Nam
Viet Nam

Bình Be is a Vietnamese content creator on YouTube with around 63.5 thousand subscribers. His content totals approximately 31.56 million views views across more than 1.68 thousand videos.

Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/@binhbeshevchenbe
About Bình Be

Xin chào các bạn, mình là Bình Be.
Đây là kênh cá nhân của mình, nơi mình sẽ chia sẻ về cuộc sống xung quanh, vlog, talkshow, game mình chơi và ... nhiều nhiều những thứ khác nữa.
Most Viewed GamesLatest Videos


2023-09-03 12:00:26 PM ● 5,806 views ● 0:58
2023-09-03 10:17:55 AM ● 11,070 views ● 10:58
2023-09-03 3:57:14 AM ● 8,237 views ● 0:57
FIFA Online 4
Category:
Review
2023-09-02 10:00:29 AM ● 9,740 views ● 9:04
2023-09-02 3:51:58 AM ● 5,117 views ● 0:58
2023-09-01 1:00:12 PM ● 2,127 views ● 0:59
2023-09-01 2:00:31 AM ● 7,011 views ● 0:58