GGMK

GGMK

Views:
195,212
Subscribers:
2,510
Videos:
294
Duration:
16:11:53:03
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/ggmkshow
About GGMK

GGTV (GG.MK) е канал кој се стрeми кон самостојна интернет телевизија на која главна тема ќе се игрите и гејмингот во секоја сфера на животот. Турнири и натпревари, саеми и собири за игри, игрите во социјалниот живот, влијанието на игрите врз здравјето, бизнисот и игрите, развивање и програмирање на игри...
Буквално се што игрите би можеле да допрат... и пошироко.

Нашата страна е http://gg.mk, а на неа ќе ги најдете сите потребни информации.

Не заборавајте да:
кликнете Subscribe на twitch.tv/ggtvmk

...и најдете на:
WWW: https://GG.MK​
Facebook: https://facebook.com/GGMKshow/​
Discord: https://discord.gg.mk​
Twitter: https://twitter.com/ggtvmk​
Steam: https://steamcommunity.com/groups/ggtvmk​

Донирајте и влезете во шумата на гејмингот!
Patreon: https://patreon.com/ggmk​
PayPal: https://doniraj.gg.mk​

Стани ПАТРЕОН! Донирај!

GG
Most Viewed Games