Khôi Michael

Khôi Michael

Views:
34,473,848
Subscribers:
134,000
Videos:
1,049
Duration:
29:04:27:54
Viet Nam
Viet Nam
Created on ● Channel Link: https://www.youtube.com/ngobaokhoi1991
About Khôi Michael

Hello và Hi xin chào mừng tất cả các bạn đã với với Kênh của Khôi Michael
Cảm ơn 100.000 trái tim đã giành thời gian gắn bó cùng mình xuốt thời gian qua.
Chúc mọi người có một ngày thật tốt lành.
Khi xem video của mình xóng nhớ để lại cho mình 1 ĐĂNG KÝ (chuông nếu có thể hihi^^),Like,Share mạnh nữa ha
Most Viewed Games